Vay mac ket hop voi ao khoac ngoai. Thich hop cho cac me từ 40 đến 44kg nhé.
Loading...